Laatste nieuws

Belangrijk !!!!!!!!!!!!!

Aan alle secretarissen,

Naar aanleiding van de brief van november die ik jullie gestuurd heb, heeft het bestuur besloten om met ingang van het nieuwe jaar een strafmaatregel in te voeren als het wedstrijdformulier niet op tijd wordt ingeleverd, aangezien het de afgelopen periode te vaak is voorgekomen dat veel formulieren niet op tijd binnen waren, wat voor de wedstrijdleider frustrerend is en ook de competitie een vertekend beeld geeft.

Het bestuur is dan ook van mening dat de teamleider of van het thuisspelende team van af nu indien aanwezig , of anders iemand anders van het thuisspelende team verantwoordelijke is  voor het op tijd inleveren (dus uiterlijk zaterdag 10:00 uur in  de week waarin gespeeld is)  van het wedstrijd formulier en niet de eventuele uitbater van het café waar gespeeld wordt.

Ook zijn de teamleiders verantwoordelijk voor het op tijd door geven van, als een wedstrijd door onverwachte omstandigheden niet gespeeld kan worden, zowel van het thuis spelende team als van het uit spelende team, zodat de wedstrijdleider altijd goed op de hoogte is wanneer een wedstrijd verzet wordt. Belangrijk is dat indien mogelijk meteen de datum wordt door gegeven, wanneer de wedstrijd dan wel gespeeld gaat worden. Dit kan per mail , per AP, of anders telefonisch.

Bij het niet op tijd inleveren zal de eerste keer nog een waarschuwing gegeven worden, iedere volgende  keer zal bij het thuisspelende team 5 punten in mindering worden gebracht.

Misschien nog een tip, er is altijd wel iemand van elk team die een foto kan maken van het wedstrijd formulier, zodat er altijd iets is om op terug te vallen om alsnog een wedstrijdformulier in te vullen, indien een formulier verloren gaat zoals het afgelopen periode een paar keer is voor gekomen. Het is niet de bedoeling dat de foto van de uitslag per app doorgestuurd wordt. Dit is extra werk voor de wedstrijdleider. 

Het bestuur en de wedstrijdleider wenst bij deze alle leden fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2020 toe.

Namens het bestuur
Henk Nijland
Secretaris BB De IJsselkring

 

Download bovenstaande gegevens hier!!